Skip to content

Duurzaamheid

Wat is nu eigenlijk duurzaamheid? De Dikke van Dale definieert duurzaamheid als ‘Geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk’. Duurzaamheid houdt ook in dat we in onze behoeften voorzien, zonder dat we mensen, het milieu of de economie in gevaar brengen. Nu en in de toekomst.

 

Voor ons betekent duurzaamheid energiezuinig wonen met behoud van comfort. Het verbruik van energie nodig voor verwarmen of koelen van een woning kan gereduceerd worden door bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Wij zijn thuis in deze technieken en kunnen hierin adviseren.

 

Daarnaast hechten wij waarde aan duurzame samenwerkingsverbanden. Door te investeren in langdurige samenwerkingen kunnen wij zorgen dat werkzaamheden goedkoper en sneller worden uitgevoerd. Deze samenwerkingen kenmerken zich door wederzijds respect en vertrouwen. Werken aan een gezamenlijk doel met oog voor elkaars belangen. Met elkaar werken en van elkaar leren. Nu en in de toekomst.