Skip to content

Bedrijfsbureau

Bij de engineering van planontwikkelingen in de fase waarin de installatiedelen nog een plaats moeten krijgen, wordt vaak een beroep gedaan op de expertise van de medewerkers van het bedrijfsbureau. Door de zeer ruime ervaring van onze deskundige medewerkers zijn wij in staat om een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden. Het bedrijfsbureau houdt zich onder andere bezig met:
  • Digitaal ontwerp tot definitief installatie tekening
  • Digitaal verstrekken van nodige te treffen bouwkundige voorzieningen
  • Verwerken van alle alternatieven in relatie tot uitvoering
  • Beheren en bestellen materialen voor projecten
  • Garantie- en revisietekeningen
Van ontwerp tot uitvoering

Het schrijven van een technisch bestek op onderdeelniveau en het produceren van bijbehorende digitale ontwerptekeningen is een vak apart. Een vak dat wij goed verstaan. Iets meer nadere info over bestek schrijven en de vertaling ervan naar de uitvoering volgt.

 

Op vele vlakken hebben wij de nodig kennis hebben wij in huis, ook als het gaat om dimensioneren en berekenen van leidingen en kanalen ten behoeve van onder andere gas, water, riolering, ventilatie en centrale verwarming. Het maken van berekeningen inzake warmteverlies en het vervaardigen van 3D tekeningen wordt eveneens door onze eigen medewerkers uitgevoerd.

Bouwwerk Informatie Model (BIM)
De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is het virtueel bouwen of ‘BIMMEN’. BIM staat oorspronkelijk voor Building Information Model(ing) en wordt in het Nederlands vaak vertaald als Bouwwerk Informatie Model. BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is continu beschikbaar en altijd actueel. Sinds 1 juli 2012 wordt door ons bedrijfsbureau het tekenwerk van projecten in 3D tot in detail uitgewerkt. De tekeningen vormen samen met het installatiebestek de basis van het te realiseren werk.