Skip to content

Uitvoering

De uitvoering wordt aangestuurd door de projectleider. Deze draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken op verschillende bouwplaatsen, hij bewaakt de voortgang van alle werkzaamheden en ziet toe op de naleving van de veiligheid, gezondheid en milieunormen. Het op de juiste wijze installeren van de technische installaties tijdens de uitvoeringsfase is een belangrijke schakel in het werkproces, de projecteider ziet hier op toe en is ten alle tijden het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

LEAN bouwen

In de uitvoering wordt de laatste jaren steeds meer “LEAN” gewerkt. De aanpak van LEAN bouwen is Cevesin op het lijf geschreven. Meedenken, meebeslissen en hecht samenwerken met andere professionals zit ons als het ware in de genen. Dit heeft tot resultaat dat in een kort tijdsbestek veel werk verzet kan worden, het maken van fouten wordt voorkomen, wat leidt tot een hoge mate van tevredenheid bij opdrachtgevers en betrokkenen. LEAN bouwen werkt alleen wanneer het niet alleen toepast als trucje, maar men werkelijk gaat samenwerken om een gezamenlijk doet te behalen met oog voor elkaars beslangen. Daar hoort vertrouwen geven en transparant zijn bij. Ketensamenwerking is niet meer weg te denken uit de bouw.


Een mooi voorbeeld van LEAN bouwen is de renovatie van 156 woningen in flat “Veldzicht” in Ede. Een impressie van dit project vindt u hier.